Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Wybrane zagadnienia z chemii materiałów budowlanych
Efekt kształcenia:
a rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie wybranych elementów matematyki, fizyki, chemii, krystalografii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku
Powiązania z KEU:
 • CB2A_W01
  ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie wybranych elementów matematyki, fizyki, chemii, krystalografii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku
 • CB2A_W02
  ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu chemii niezbędną do opracowania technologii wytworzenia materiałów metalicznych, ceramicznych, polimerowych lub kompozytowych oraz do określenia sposobu degradacji chemicznej tych materiałów
 • CB2A_W04
  ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie chemii ciała stałego, niezbędną do zrozumienia i opisu zjawisk zachodzących na powierzchniach cząstek faz i cząsteczek o rozmiarach koloidalnych graniczących z ośrodkiem dyspergującym
 • CB2A_W05
  ma szczegółową, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie materiałów, w szczególności klasyfikowania i właściwości materiałów ceramicznych, polimerowych, metalicznych, kompozytowych oraz szklistych do zastosowań budowlanych i instalacyjnych, zna trendy rozwojowe w zakresie nowych materiałów