Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Wybrane zagadnienia z chemii materiałów budowlanych
Efekt kształcenia:
uzupełnia i poszerza wiedzę w zakresie chemii budowlanej CB2A_K02 ma świadomość odpowiedzialności za rzetelność uzyskanych wyników swoich prac i ich interpretacji CB2A_K03 ma świadomość potrzeby zrównoważonego rozwoju w chemii budowlanej CB2A_K04 potrafi pracować w grupie; postępuje zgodnie z zasadami etyki CB2A_K05 rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu informacji o rozwoju i osiągnięciach nauki w zakresie chemii budowlanej CB2A_K06 potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy CB2A_K07 ma świadomość społecznej roli absolwenta uczelni technicznej, podejmuje refleksje na temat etycznych, naukowych i społecznych aspektów związanych z wykonywana pracą
Powiązania z KEU:
 • CB2A_K01
  samodzielnie uzupełnia i poszerza wiedzę w zakresie chemii budowlanej
 • CB2A_K03
  ma świadomość potrzeby zrównoważonego rozwoju w chemii budowlanej
 • CB2A_K05
  rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu informacji o rozwoju i osiągnięciach nauki w zakresie chemii budowlanej
 • CB2A_K07
  ma świadomość społecznej roli absolwenta uczelni technicznej, podejmuje refleksje na temat etycznych, naukowych i społecznych aspektów związanych z wykonywana pracą