Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Immoblilizacja substancji nieb. w matrycach mineralnych
Efekt kształcenia:
Zna przydatność matryc mineralnych do unieruchamiania metali ciężkich i innych substancji niebezpiecznych. Zna mechanizmy immobilizacji substancji niebezpiecznych w matrycach mineralnych.
Powiązania z KEU:
  • CB2A_W12
    zna mechanizmy degradacji materiałów; ma wiedzę dotyczącą metod poprawy odporności na korozję, erozję i inne mechanizmy degradacji materiałów