Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Immoblilizacja substancji nieb. w matrycach mineralnych
Efekt kształcenia:
Ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w szczególności oddziaływania obiektów budowlanych na środowisko. Ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Powiązania z KEU:
  • CB2A_K02
    ma świadomość odpowiedzialności za rzetelność uzyskanych wyników swoich prac i ich interpretacji
  • CB2A_K03
    ma świadomość potrzeby zrównoważonego rozwoju w chemii budowlanej