Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Immoblilizacja substancji nieb. w matrycach mineralnych
Efekt kształcenia:
Potrafi zaproponować metodę utylizacji wybranych odpadów przemysłowych z wykorzystaniem matryc mineralnych. Potrafi ocenić wpływ wyrobu na środowisko.
Powiązania z KEU:
  • CB2A_U01
    potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych, właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
  • CB2A_U03
    potrafi opracować i przedstawić rezultaty badań, w języku polskim lub w języku angielskim, stosując techniki wizualizacji komputerowej
  • CB2A_U07
    potrafi odpowiednio dobrać metodę badawczą dla określenia wybranych właściwości materiałów; zna możliwości i ograniczenia tych metod