Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Immoblilizacja substancji nieb. w matrycach mineralnych
Efekt kształcenia:
Potrafi wybrać optymalną dla danego analitu metodę oznaczania.
Powiązania z KEU:
  • CB2A_U01
    potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych, właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
  • CB2A_U12
    potrafi przeprowadzić analizę i dokonać wyboru, uzasadnić i zastosować nowoczesne rozwiązania obiektów i urządzeń w zakresie zgodnym z wybraną specjalnością