Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Urządzenia w przemyśle budowlanym
Efekt kształcenia:
Posiada usystematyzowaną i ugruntowaną wiedzę w zakresie urządzeń i maszyn stosowanych w przemyśle budowlanym
Powiązania z KEU:
  • CB2A_W08
    ma ugruntowaną wiedzę w zakresie urządzeń stosowanych w przemyśle budowlanym