Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Urządzenia w przemyśle budowlanym
Efekt kształcenia:
potrafi dokonać analizę oraz przeprowadzić wybór najkorzystniejszych rozwiązań urządzeń, uzasadnić to i zastosować nowoczesne rozwiązania obiektów i urządzeń w zakresie zgodnym z wybraną specjalnością
Powiązania z KEU:
  • CB2A_U12
    potrafi przeprowadzić analizę i dokonać wyboru, uzasadnić i zastosować nowoczesne rozwiązania obiektów i urządzeń w zakresie zgodnym z wybraną specjalnością
  • CB2A_U14
    potrafi wykonać zaawansowane rozwiązania projektowe urządzeń i obiektów, w szczególności urządzeń, obiektów, systemów, procesów, usług z zakresu chemii budowlanej