Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Urządzenia w przemyśle budowlanym
Efekt kształcenia:
posiada umiejętność samodzielnego kształcenia się w celu podnoszenia kompetencji zawodowych i innych .
Powiązania z KEU:
  • CB2A_U06
    ma umiejętność samokształcenia się w celu podnoszenia kompetencji zawodowych i innych