Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Budownictwo komunikacyjne
Efekt kształcenia:
Student posiada podstawowe wiadomości o drogach w Polsce wraz klasyfikacją dróg, parametrami i warunkami ruchu.
Powiązania z KEU:
  • BUD1A_W04
    Posiada wiedzę z zakresu projektowania i wykonawstwa podstawowych inżynierskich obiektów budowlanych z wykorzystaniem komputerowych metod wspomagania inżynierskiego oraz metod numerycznych.