Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Budownictwo komunikacyjne
Efekt kształcenia:
Student zna podstawowe zagadnienia z zakresu dróg szybkiego ruchu, z aktualnym stanem autostrad w Europie i programem budowy sieci dróg szybkiego ruchu w Polsce.
Powiązania z KEU:
  • BUD1A_W04
    Posiada wiedzę z zakresu projektowania i wykonawstwa podstawowych inżynierskich obiektów budowlanych z wykorzystaniem komputerowych metod wspomagania inżynierskiego oraz metod numerycznych.