Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Budownictwo komunikacyjne
Efekt kształcenia:
Student potrafi zaprojektować podstawowe elementy projektu drogi w zakresie: trasowania, projektowania wysokościowego i przekrojów poprzecznych
Powiązania z KEU:
  • BUD1A_U03
    Potrafi projektować oraz wykonywać typowe obiekty budowlane, realizować i oceniać procesy inwestycyjne, używając odpowiednio dobranych metod, technik, narzędzi i materiałów.