Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Geometria wykreślna
Efekt kształcenia:
Wybrać właściwą metodę odwzorowania przestrzeni do prezentacji myśli projektowej.
Powiązania z KEU:
  • BUD1A_U04
    Potrafi korzystać z wybranych programów komputerowych wspomagających decyzje projektowe oraz realizacyjne w budownictwie. Potrafi krytycznie ocenić wyniki analizy konstrukcji budowlanych.