Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Projektowanie procesów technologicznych w górnictwie
Efekt kształcenia:
Student potrafi optymalizować podstawowe procesy technologiczne w górnictwie odkrywkowym
Powiązania z KEU:
  • IGR2A_U05
    Potrafi zaprojektować zgodnie z zadaną specyfikacją oraz wykonać typowy dla inżynierii górniczej, obiekt, system, układ technologiczny lub zrealizować proces, używając odpowiednio dobranych metod, technik, narzędzi i materiałów.