Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Geometria wykreślna
Efekt kształcenia:
Zasady geometrii wykreślnej dotyczące zapisu i odczytu rysunków architektonicznych i budowlanych.
Powiązania z KEU:
  • BUD1A_W01
    Posiada wiedzę ogólną z zakresu wybranych działów nauk ścisłych, przyrodniczych, ekonomicznych, humanistycznych i społecznych przydatną do formułowania, analizy i rozwiązywania podstawowych zadań inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem procesów budowlanych, w tym z użyciem specjalistycznego oprogramowania.
  • BUD1A_W04
    Posiada wiedzę z zakresu projektowania i wykonawstwa podstawowych inżynierskich obiektów budowlanych z wykorzystaniem komputerowych metod wspomagania inżynierskiego oraz metod numerycznych.