Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Podstawy percepcji i przetwarzania informacji przez człowieka
Efekt kształcenia:
Student zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z percepcją i przetwarzaniem informacji przez człowieka.
Powiązania z KEU:
  • IAK1A_W09
    ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej; zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w przemyśle