Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Matematyka
Efekt kształcenia:
Potrafi badać zbieżność szeregów liczbowych i potęgowych.
Powiązania z KEU:
  • BUD1A_U02
    Potrafi przygotować założenia wybranego problemu lub eksperymentu, zaplanować i zorganizować pracę zespołu specjalistów oraz własną, przeprowadzić analizę wyników oraz opracować raport merytoryczny.