Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Psychologia społeczna
Efekt kształcenia:
Potrafi wykorzystać teorie, koncepcje i pojęcia z zakresu psychologii społecznej do analizy rzeczywistości społecznej.
Powiązania z KEU:
  • SOC1A_U03
    Potrafi wykorzystać teorie, koncepcje i pojęcia do analizy rzeczywistości społecznej oraz umie krytycznie ocenić ich przydatność w procesie analizy zjawisk społecznych.