Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Budowle ziemne i hydrotechniczne
Efekt kształcenia:
Student ma wiedzę na temat powiązań funkcji budowli ziemnych i hydrotechnicznych z procesami hydrologicznym i gospodarką wodną
Powiązania z KEU:
  • IKS1A_W02
    Ma wiedzę w zakresie planowania i realizowania procesów kondycjonowania parametrów środowiska wewnętrznego (w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, zakładów produkcyjnych) i środowiska zewnętrznego, z zachowaniem standardów etyki zawodowej i ochrony własności przemysłowej/intelektualnej.