Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Budowle ziemne i hydrotechniczne
Efekt kształcenia:
Student umie wykonać proste projekty w zakresie wymiarowania jazów, wałów przeciwpowodziowych, zapór, upustów dla wymaganych przepływów miarodajnych
Powiązania z KEU:
  • IKS1A_U02
    Potrafi planować i realizować własną ścieżkę rozwoju, pracować samodzielnie i zespołowo nad rozwiązaniem problemu inżynierskiego, na podstawie wybranych źródeł naukowych z zakresu kształtowania środowiska wewnętrznego i zewnętrznego, przeprowadzać krytyczną analizę uzyskanych wyników, formułować wnioski.
  • IKS1A_U05
    Potrafi interpretować zjawiska gospodarcze, techniczne, środowiskowe, kulturowe i społeczne, wskazywać ich przyczyny i skutki oraz w zaplanowany sposób samodzielnie zdobywać i pogłębiać wiedzę z zakresu rozwoju techniki dla jej wykorzystania w kształtowaniu środowiska.