Dane EU modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Budowle ziemne i hydrotechniczne
Efekt kształcenia:
Student ma wiedzę w zakresie wpływu budowli ziemnych i hydrotechnicznych na środowisko naturalne
Powiązania z KEU:
  • IKS1A_W04
    Ma wiedzę na temat monitorowania, identyfikowania stanu środowiska, uwarunkowań społecznych i gospodarczych, opisu zjawisk w nim zachodzących oraz zna metodologię rozwiązywania problemów inżynierskich w zakresie kształtowania środowiska wewnętrznego i zewnętrznego,
  • IKS1A_W05
    Posiada wiedzę na temat narzędzi inżynierskich i obsługi specjalistycznego oprogramowania dla kształtowania środowiska wewnętrznego i zewnętrznego, w tym w zakresie projektowania i wykonawstwa podstawowych instalacji i technologii.