Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
CFD Basics with OpenFOAM
Efekt kształcenia:
Student zna podstawowe sposoby modelowania zjawisk przepływowych
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_W04
    posiada wiedzę na temat modelowania wspomagającego projektowanie maszyn, tworzenia modelu wielomasowego układu mechanicznego, formułowania i rozwiązywania zadań dynamiki
  • MBM2A_W05
    posiada wiedzę z zakresu formułowanie równań modelowych i zna metody ich rozwiązywania, identyfikacji i weryfikacji parametrów układu