Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
CFD Basics with OpenFOAM
Efekt kształcenia:
Student umie posłużyć się programem OpenFOAM by dokonać analizy zagadnienia przepływowego
Powiązania z KEU:
 • MBM2A_U03
  ma umiejętność modelowania i obliczania złożonych układów mechanicznych z wykorzystaniem metod numerycznych
 • MBM2A_U09
  ma umiejętność samouczenia i korzystania z technologii internetowych
 • MBM2A_U10
  potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
 • MBM2A_U22
  ma umiejętności językowe w zakresie studiowanej dyscypliny, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego