Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
CFD Basics with OpenFOAM
Efekt kształcenia:
Student umie zbudować model, ocenić jego poprawność i dostroić do wyników pomiarów
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_U03
    ma umiejętność modelowania i obliczania złożonych układów mechanicznych z wykorzystaniem metod numerycznych
  • MBM2A_U09
    ma umiejętność samouczenia i korzystania z technologii internetowych
  • MBM2A_U10
    potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski