Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Budownictwo komunikacyjne
Efekt kształcenia:
Student rozumie potrzebę minimalizacji negatywnego oddziaływania obiektów drogowych na środowisko
Powiązania z KEU:
  • BUD1A_K01
    Ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy oraz rozumie potrzebę stałego samokształcenia i samorozwoju zawodowego, organizuje proces uczenia się.
  • BUD1A_K02
    Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym i społecznym.