Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Kultura popularna i audiowizualna
Efekt kształcenia:
Samodzielnie podejmuje i rozwiązuje postawione przed nim zadania teoretyczne i praktyczne.
Powiązania z KEU:
  • SOC1A_K04
    Podziela etyczne założenia prowadzenia badań socjologicznych i rzetelność publikacji ich efektów oraz przestrzega zasad etyki zawodowej i dba o jej przestrzeganie w miejscu pracy.