Dane EU modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Kultura popularna i audiowizualna
Efekt kształcenia:
Ma postawę krytycznej wobec rozmaitych nurtów współczesnej kultury i rozumienie jej społecznego zaplecza.
Powiązania z KEU:
  • SOC1A_K02
    Samodzielnie podejmuje poszukiwania w zakresie rozwiązywania postawionych zadań praktycznych i teoretycznych, a w razie trudności zasięga opinii ekspektów w celu rozwiązania problemów.
  • SOC2A_K01
    Rozumie potrzebę posługiwania się poprawnym językiem polskim i krytycznego odbioru treści i stale pracuje nad rozwojem własnych kompetencji w tym zakresie.
  • SOC2A_K06
    Docenia wartość własnej kultury i wagę innych kultur.