Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Kultura popularna i audiowizualna
Efekt kształcenia:
W czasie kursu uczestnicy ćwiczą umiejętność interpretacji dzieł kultury wizualnej, głównie w aspekcie społecznym
Powiązania z KEU:
  • SOC1A_U01
    Poprawnie stosuje poznaną terminologię z zakresu socjologii i pokrewnych nauk społecznych i humanistycznych.
  • SOC1A_U13
    Potrafi dokonać analizy zgromadzonego materiału badawczego z wykorzystaniem odpowiadających im technik analitycznych i wspomagających programów komputerowych.