Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Technologie robót budowlanych II
Efekt kształcenia:
Posiada wiedzę na temat realizacji złożonych obiektów budowlanych. Zna zasady i kryteria doboru zestawów maszyn do wykonywania złożonych rodzajów robót.
Powiązania z KEU:
  • BUD2A_W04
    Zna klasyfikacje i zakres stosowania programów komputerowych wspomagających analizę i projektowanie konstrukcji oraz przydatnych do planowania przedsięwzięć budowlanych.
  • BUD2A_W06
    Zna procesy zachodzące w cyklu życia obiektów budowlanych oraz innych systemów technicznych.