Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Technologie robót budowlanych II
Efekt kształcenia:
Umie dokonać klasyfikacji prostych i złożonych obiektów budowlanych. Potrafi w sposób wariantowy zaprojektować zestawy maszyn do realizacji złożonych procesów budowlanych. Umie analizować zaprojektowane zestawy z uwzględnieniem różnych kryteriów.
Powiązania z KEU:
 • BUD1A_U02
  Potrafi przygotować założenia wybranego problemu lub eksperymentu, zaplanować i zorganizować pracę zespołu specjalistów oraz własną, przeprowadzić analizę wyników oraz opracować raport merytoryczny.
 • BUD1A_U03
  Potrafi projektować oraz wykonywać typowe obiekty budowlane, realizować i oceniać procesy inwestycyjne, używając odpowiednio dobranych metod, technik, narzędzi i materiałów.
 • BUD2A_U01
  Potrafi zaprojektować elementy i złożone konstrukcje budowlane z wykorzystaniem komputerowym metod obliczeniowych.
 • BUD2A_U04
  Potrafi, zgodnie z zasadami naukowymi, wykorzystując warsztat naukowy sformułować i przeprowadzić wstępne badania problemów inżynierskich, technologicznych i organizacyjnych pojawiających się w budownictwie.