Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Antropologia współczesna. Antropologia postmodernistyczna i jej krytycy
Efekt kształcenia:
Ma poszerzoną wiedzę normach konstytuujących i regulujących wzory kulturowe i instytucje społeczne, potrafi zinterpretować ich źródła i wpływ na ludzkie zachowanie.
Powiązania z KEU:
  • SOC2A_W05
    Ma poszerzoną wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczne, potrafi zinterpretować ich źródła i wpływ na ludzkie zachowania.