Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Antropologia współczesna. Antropologia postmodernistyczna i jej krytycy
Efekt kształcenia:
Zna zależności między kształtowaniem się teorii /idei antropologicznych a zmianami zachodzącymi w społeczeństwie i kulturze.
Powiązania z KEU:
  • SOC2A_W08
    Zna zależności między kształtowaniem się teorii/idei socjologicznych a zmianami zachodzącymi w społeczeństwie i kulturze.