Dane EU modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Antropologia współczesna. Antropologia postmodernistyczna i jej krytycy
Efekt kształcenia:
Zna i potrafi wyjaśnić przemiany zachodzące we współczesnej Polsce w wymiarze kulturowym.
Powiązania z KEU:
  • SOC2A_W14
    Zna i potrafi wyjaśnić przemiany zachodzące we współczesnej Polsce w wymiarach społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym oraz na poziomie zaawansowanym zna zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości.