Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Antropologia współczesna. Antropologia postmodernistyczna i jej krytycy
Efekt kształcenia:
Przygotowuje zaawansowane prezentacje ustne w języku polskim dobierając odpowiednie strategie argumentacyjne i formułuje odpowiedzi na krytykę tych argumentów.
Powiązania z KEU:
  • SOC2A_U11
    Przygotowuje zaawansowane prezentacje ustne w języku polskim i w języku angielskim (na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) dobierając odpowiednie strategie argumentacyjne i formułuje odpowiedzi na krytykę tych argumentów.