Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Antropologia współczesna. Antropologia postmodernistyczna i jej krytycy
Efekt kształcenia:
Zna zakres posiadanej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, rozwoju zawodowego i poszerzania wiedzy ogólnej.
Powiązania z KEU:
  • SOC2A_U14
    Zna zakres posiadanej wiedzy i umiejętności. Planuje i podejmuje działania polegajace na dokształcaniu się i dbaniu o rozwój zawodowy oraz ukierunkowuje innych w tym zakresie.