Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Typy zróżnicowania społecznego
Efekt kształcenia:
Zna klasyczne (markisistowskie, neomarksistowskie, weberowskie, neoweberowskie) ujęcia struktury społecznej oraz nowoczesne koncepcje strukturacji. Zna różne wymiary struktury społecznej (wymiar interesów, interakcji, idealny, normatywny) i ich wpływ na sytuację jednostki.
Powiązania z KEU:
  • SOC2A_W03
    Zna klasyczne i nowoczesne koncepcje teoretyczne w socjologii, zna różnice pomiędzy paradygmatami analizy społecznej.