Dane EU modułowego:
Kod:
M_U005
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Typy zróżnicowania społecznego
Efekt kształcenia:
Ma świadomość różnorodności wielkich struktur społecznych na świecie, zna zakres posiadanej wiedzy dotyczącej, zróżnicowania społecznego, struktur społecznych, instytucji. Rozumie potrzebę poszerzania wiedzy ogólnej o zróżnicowaniu społecznym na świecie.
Powiązania z KEU:
  • SOC2A_U13
    Potrafi kierować pracą zespołu (również o interdcyplinarnych charakterze) oraz pracować w grupie przyjmując w niej wiodące role.