Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Typy zróżnicowania społecznego
Efekt kształcenia:
Zna i potrafi wyjaśnić przemiany struktury społecznej, zmiany związane z ruchliwością społeczną i zróżnicowaniem społecznym we współczesnej Polsce.
Powiązania z KEU:
  • SOC2A_W06
    Ma poszerzoną wiedzę o relacjach zachodzących między procesami, strukturami i instytucjami społecznymi oraz między ich elementami.