Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Typy zróżnicowania społecznego
Efekt kształcenia:
Potrafi właściwie dobrać i zastosować teorie, koncepcje i pojęcia do analizy struktury społecznej, instytucji i procesów społecznych, umie również dokonać krytycznej analizy zachodzących procesów i ich związków ze strukturą i instytucjami społecznymi.
Powiązania z KEU:
  • SOC2A_U03
    Potrafi właściwie dobrać i zastosować teorie, koncepcje i pojęcia do analizy rzeczywistości społecznej oraz umie krytycznie ocenić ich przydatność w procesie analizy zjawisk społecznych.