Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Typy zróżnicowania społecznego
Efekt kształcenia:
Pisze prace pisemne w języku polskim w oparciu o dotyczące zróżnicowania społecznego materiały źródłowe i dane zastane.
Powiązania z KEU:
  • SOC2A_U10
    Pisze prace pisemne w języku polskim i w języku angielskim (na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) z zakresu socjologii.