Dane EU modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Typy zróżnicowania społecznego
Efekt kształcenia:
Poprawnie stosuje poznaną terminologię z zakresu socjologii, związaną ze zróżnicowaniem społecznym, wielkimi strukturami społecznymi i władzą.
Powiązania z KEU:
  • SOC2A_U01
    Poprawnie stosuje specjalistyczną terminologię z zakresu socjologii i pokrewnych nauk społecznych i humanistycznych.