Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Socjologia innowacji
Efekt kształcenia:
Student ma wiedzę na temat procesów powstawania i rozwoju różnego rodzaju innowacji, ze szczególnym uwzględnieniem społecznego wymiaru tych procesów.
Powiązania z KEU:
  • SOC2A_W06
    Ma poszerzoną wiedzę o relacjach zachodzących między procesami, strukturami i instytucjami społecznymi oraz między ich elementami.
  • SOC2A_W04
    Zna złożone sposoby wyjaśniania współczesnych zjawisk i procesów społecznych.