Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Socjologia innowacji
Efekt kształcenia:
Ma wiedzę na temat zależnosci pomiedzy innowacjami a poprawianime jakości życia i rozwiązywaniem problemów społecznych
Powiązania z KEU:
  • SOC2A_W05
    Ma poszerzoną wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczne, potrafi zinterpretować ich źródła i wpływ na ludzkie zachowania.
  • SOC2A_W07
    Ma poszerzoną wiedzę o rodzajach więzi społecznej i prawidłowościach, którym podlegają oraz o zjawiskach i procesach charakterystycznych dla grup społecznych.
  • SOC2A_W08
    Zna zależności między kształtowaniem się teorii/idei socjologicznych a zmianami zachodzącymi w społeczeństwie i kulturze.