Dane EU modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Socjologia innowacji
Efekt kształcenia:
Zdaje sobie sprawę z konieczności zachowania zasad etycznych podczas wprowadzania innowacji o charakterze społecznym.
Powiązania z KEU:
  • SOC2A_K05
    Zdaje sobie sprawę z konieczności bycia aktywnym aktorem życia społecznego i angażuje się w lokalne i globalne działania społeczne oraz ma świadomość znaczenia myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.