Dane EU modułowego:
Kod:
M_K003
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Praktyka
Efekt kształcenia:
Ma świadomość znaczenia społecznej akceptacji rozwiązań z dziedziny e-gospodarki i społeczeństwa opartego na wiedzy. Zdaje sobie sprawę z konieczności bycia aktywnym aktorem życia społecznego w zakresie pozyskiwania tej akceptacji.
Powiązania z KEU:
  • SOC2A_K04
    Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej oraz wiedzy eksperckiej dla rozumienia i znajdowania rozwiązań złożonych współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych.
  • SOC2A_K05
    Zdaje sobie sprawę z konieczności bycia aktywnym aktorem życia społecznego i angażuje się w lokalne i globalne działania społeczne oraz ma świadomość znaczenia myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.