Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
STS - Nauka, technologia i społeczeństwo
Efekt kształcenia:
Ma poszerzoną wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczne, potrafi zinterpretować ich źródła i wpływ na ludzkie zachowania
Powiązania z KEU:
  • SOC2A_W05
    Ma poszerzoną wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczne, potrafi zinterpretować ich źródła i wpływ na ludzkie zachowania.