Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Technologie innowacji
Efekt kształcenia:
Ma poszerzoną wiedzę o rodzajach więzi społecznej i prawidłowościach, którym podlegają oraz o zjawiskach i procesach charakterystycznych dla grup społecznych w kontekście przygotowywania i wdrażania innowacji społecznych.
Powiązania z KEU:
  • SOC2A_W06
    Ma poszerzoną wiedzę o relacjach zachodzących między procesami, strukturami i instytucjami społecznymi oraz między ich elementami.