Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Tworzenie modeli biznesowych
Efekt kształcenia:
Student ma wiedze na temat zasad tworzenia modeli biznesowych.
Powiązania z KEU:
  • SOC2A_W02
    Ma poszerzoną wiedzę o naukach społecznych i humanistycznych oraz relacjach między nimi (ekonomia, filozofia, politologia, antropologia).