Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Tworzenie modeli biznesowych
Efekt kształcenia:
Zna metodykę pracy nad rozwojem innowacji biznesowych (i nie tylko) oraz wie jak poddać analizie ich funkcjonowanie na rynku i w zarządzaniu przedsięwzięciami.
Powiązania z KEU:
  • SOC2A_W09
    Zna zasady i potrafi samodzielnie prowadzić badania społeczne posługując się zarówno metodami ilościowymi jak i jakościowymi.
  • SOC2A_W04
    Zna złożone sposoby wyjaśniania współczesnych zjawisk i procesów społecznych.