Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Tworzenie modeli biznesowych
Efekt kształcenia:
Potrafi zaprojektować model własnego przedsięwzięcia wykorzystujac wiedze na temat przemian zachodzacych współczesnie przemian.
Powiązania z KEU:
  • SOC2A_U06
    Posiada umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy do pogłębionej analizy przemian we współczesnej Polsce i we współczesnym świecie oraz prowadzenia debaty na temat zachodzących zmian.